Tájékoztató az Elnökség üléséről

2024.03.13

Megtartotta idei első ülését a Pro Silva Hungaria tavaly újonnan választott elnöksége.

 

Az Egri Törvényszék csak ez év januárjában jegyezte be a Pro Silva Hungaria tavaly megválasztott vezetését, mivel a „Civil törvény” néhány évvel ezelőtti módosulása miatt ősszel egy rendkívüli közgyűlést kellett tartani az Alapszabálynak a jogszabályhoz „sebtében” történő igazítása érdekében.

Az új Elnökségnek néhány nagyon fontos kérdésekben kellett határozni, előkészítendő a tavaszi közgyűlés döntéseit. 

A Pro Silva Hungaria Alapszabálya 25 éve készült. Azóta a viszonyok – elsősorban a jogi környezet – jelentősen megváltoztak, így szükségessé vált az Alapszabály alapos átdolgozása, a megváltozott körülményekhez történő alkalmazása. Az új Alapszabály elkészítésének nem egyszerű megszervezését Lapos Tamás és Ripszám István vállalta. Az új Alapszabályt majd a Közgyűlésnek kell elfogadnia a törvényszék részére történő megküldés előtt.

A Pro Silva Hungaria 2024. évi munkatervének összeállítására Keresztes György elnök tett javaslatot a beérkezett igények, ötletek és felkérések alapján. A munkaterv elfogadása nincs a Közgyűlés jóváhagyásához kötve, de – hagyományosan – az Elnökség minden évben tájékoztatja a Közgyűlést az aktuális munkatervről. Az Elnökség a saját munkatervét – a „nagy” munkaterv részeként – elfogadta.

Dr. Csépányi Péter és Frank Tamás tájékoztatta az Elnökség tagjait az Örökerdő-gazdálkodási útmutató – a Pro Silva Hungaria által javasolt – kiegészítésnek/módosításának helyzetéről. A megújított Útmutató már nem csak a korábban szokásos állomány-jellemzőket, hanem több ökológiai paramétert is figyelembe vesz az átalakításra vonatkozó javaslatai során.

Az Elnökség úgy döntött, hogy az Elnökségen belüli feladatok – alelnökök, kincstárnok, főtitkár, Tudományos Tanács elnöke – ellátására vonatkozó döntését a Közgyűlés utánra hagyja, addig a korábbi tisztségviselők látják el az adódó feladatokat.

Az Elnökség döntött a jelentkező új tagok felvételéről. Rendes tagnak felvette Kalincsák Pétert (VERGA), Csór Attilát és Müller Szabolcsot (Pilisi Parkerő), támogató tagnak Róth Dánielt.

Az Elnökség tudomásul vette két rendes tag (Farkas Viktor és Dobay Péter), valamint két támogató tag (Mag Tibor és Poropatich István) kilépését az Egyesületből.

Keresztes György elnök