Az NFK hirdetménye a kötelező kiegészítő pótképzésre vonatkozóan

2022.12.22.

                                          HIRDETMÉNY

a jogosult erdészeti szakszemélyzet 2022. évi kötelező kiegészítő képzés pótlási lehetőségéről

Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 18. § (3) bekezdése a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolás meghosszabbítási feltételéül többek között a kötelező kiegészítő képzések teljesítését határozza meg. A meghirdetett kötelező kiegészítő képzésen a jogosult erdészeti szakszemélyzetnek (JESZ) kötelező részt vennie! Ennek elmulasztása esetén a jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolását az erdészeti hatóság nem hosszabbíthatja meg.

A kötelező kiegészítő képzések szervezése és lebonyolítása a Nemzeti Földügyi Központ (továbbiakban: NFK) feladata.

Az Agrárminisztérium Erdőkért és Földügyekért Felelős Államtitkársága szakmai irányítási döntése alapján a kötelező kiegészítő képzés megtartása szükséges, mely teljesítéséhez az NFK meghirdette a 2022. évi kötelező kiegészítő képzést, időtartama 2022. szeptember 1. – 2022. december 1.

Tekintettel arra, hogy a képzést eltérő okok miatt számos jogosult erdészeti szakszemélynek nem sikerült teljesítenie, a szaktárcával egyeztetve az NFK egy pótidőszakot hirdet meg, biztosítva ezzel a képzés elvégzésére kötelezettek részére a képzés teljesítésének lehetőségét.  

pótidőszak: 2023. január 30. – 2023. február 8.

A pótidőszak alatt kell elsajátítani a képzési anyagot, majd azt követően teljesíteni a vizsgát. A képzést és a vizsgát online módon, díjfizetési kötelezettség mellett lehet teljesíteni.

A meghirdetett pótidőszakban a tananyag az eddigiekkel megegyező, a pótidőszakon belül a vizsgával kétszer lehet próbálkozni.

A JESZ-nek a pótidőszakra jelentkezni kell az NFK honlapjáról elérhető Jelentkezési Űrlap kitöltésével és elektronikus beküldésével.

A jelentkezés lehetőségét 2023. január 9-től 2023. január 17-ig biztosítjuk, a Jelentkezési Űrlap csak a megadott időszakban lesz elérhető.

Aki eddig jelezte az NFK felé, hogy valamilyen oknál fogva nem teljesítette a képzést és kérte a pótlás lehetőségét, annak is jelentkeznie kell!

Akinek a kormányrendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján az aktuális jogosultsági időszaka 2022. december 31-én lejár (középfokú végzettségű, 2020. július 1-én kizárólag szakfeladatot ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzet), az már a pótidőszakra nem jelentkezhet, hiszen a megadott határnapig (2022. december 31.) nem teljesítette a meghosszabbítási feltételéül meghatározott kötelező kiegészítő képzést, a pótidőszak kezdetéig az illetékes erdészeti hatóság törölni fogja a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolását.

A képzés és a vizsga díja: 20.000 Ft, amelyet a jelentkezést követően megküldött számla alapján kell utalni.

A képzés zártkörű, csak a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolással rendelkező, nyilvántartásban szereplő szakszemélyek jelentkezhetnek.

A kötelező kiegészítő képzés további részletei, az aktuális információk az NFK honlapján, a https://nfk.gov.hu/Jogosult_erdeszeti_szakszemelyzet_kotelezo_kiegeszito_kepzese_es_vizsgaztatasa_news_2114 oldalon érhetőek el.

Amennyiben az érintett jogosult erdészeti szakszemélyzet nem teljesíti a meghirdetett kötelező kiegészítő képzéseket és az azokhoz kapcsolódó vizsgákat, úgy a jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolása annak lejártakor nem hosszabbítható meg, kivéve, ha a kötelező kiegészítő képzés ideje alatt a JESZ szünetelteti tevékenységét. A kiemelt besorolás hiányában a szakszemélyzet nem végezheti a jogszabályban, a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besoroláshoz kötött tevékenységeket.

A kormányzati igazgatási szünet alatt az NFK személyes és telefonos ügyfélszolgálata 2022. december 22. napjától 2023. január 06. napjáig zárva tart, illetve ugyan ezen időszak alatt email-ben érkező megkeresések feldolgozása az igazgatási szünet befejezését követően kezdődik meg.

Megértését és türelmét köszönjük!

Budapest, 2022. december

Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály