Pro Silva Hungaria Nagyrendezvénye Vas megyében

2022.10.27
2022. október 25-26-án

Kényszerű, 3 éves szünet után ismét nagyrendezvényt szervezett a Pro Silva. A rendezvény állami és magántulajdonban lévő erdőkben egyaránt zajlott, emellett egy kiskonferencia is a program része volt.

A kétnapos rendezvény nyitányaként előadásokat hallgathattak meg a résztvevők.

Horváth Iván elnöki megnyitóját Csendes József elhunyt tagtársunkra történő megemlékezéssel kezdte, aki több cikluson keresztül a PSH elnökségi tagja volt.

A megnyitó kiselőadásban szó volt a természeteshez közelebb és attól távolabb álló erdők összetételéről, az erdőborítottság fenntartása mellett az erdei ökoszisztéma működését biztosító tényezőkről. Röviden bemutatásra kerültek az elmúlt 3 évben a PSH által kiadott vagy újra megjelentett kiadványok (Miért fontos…? című posztersorozat, Pro Silva-alapelvek bővített kiadása, Az örökerdő ismertetőjegyei c. gyakorlati kézikönyv, Heinrich Reininger: A szálalás elvei és Ulrich Mergner: Lépőkő-elmélet c. könyve).

Balogh Csaba az NFK Vas megyei erdőtervezői részlegének vezetője a folyamatos erdőborítással kezelt erdőállományok helyi helyzetéről tartott adatokkal gazdagon illusztrált prezentációt. A különböző üzemmódok és fakitermelési módok arányai mellett azok alkalmazásának, illetve bevezetésének előnyeiről, hátrányairól és akadályairól is érdekes információk hangzottak el. Javaslatokat hallhattak a résztvevők a folyamatos erdőborítás alkalmazása elősegítése érdekében szükséges szabályozási kérdésekről.

Balogh Csaba

 

Bakó Csaba a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgató-helyettese az Erdőgazdaság területén zajló örökerdő-gazdálkodás aktualitásait ismertette. Előadásában az alkalmazott gazdálkodási módszerek bemutatása mellett az elért eredmények is jelentős hangsúlyt kaptak. Az aktualitások között bemutatta a Társaságot kiemelt mértékben érintő – elsősorban a lucfenyvesekben jelentkező – erdőkárokat, továbbá a tűzifatermeléssel kapcsolatos feladatokat. Ez utóbbi tekintetben a helyi igények mellett az ország távoli területeinek ellátásában is szerepet vállal a Zrt.

Az Őrségi Nemzeti Park képviseletében dr. Markovics Tibor igazgató a Pro Silva szemléletű erdőgazdálkodás Nemzeti Parkon belüli tapasztalatairól számolt be frappáns, lényegre törő kiselőadásában. A természetvédelmi megközelítés a gazdálkodási szempontok elé helyezi a természetes folyamatok biztosítását, illetve a védelmi funkciók érvényesülését. Ismertette a különböző erdőállományok kezelési stratégiájának alapelveit, a kezelési rendszerbe való besorolás logikáját. Világhy Andrásné konkrét helyszíneken végzett munkálatok, illetve azok eredményeinek bemutatásával egészítette ki az előadást. A két évtizeden át folytatott beavatkozások paraméterei mellett a védőzóna átalakulásának hatásait is ismertette professzionálisan felépített szakszerű prezentációjában.

Az örökerdő-gazdálkodás helyzetét, illetve lehetőségeit ismertette dr. Csépányi Péter, aki a kiskonferencia záróelőadója volt. A gazdálkodási helyzetkép vázolása mellett különös érdeklődés övezte az örökerdő-gazdálkodásnak az oktatásban elfoglalt státuszát. Az erdőmérnök- és más diszciplinák esetében is a felsőoktatásban a témakör már hangsúlyosan jelen van; természetesen ezen a téren is van még tennivaló.A kép eltávolítva. 

Közönség

 

A délutáni program helyszíne Farkas-erdő volt, ahol különböző erdőállományokban figyelemreméltó eredményeket ért el a szombathelyi erdőgazdaság. A terepi program első állomásaként Bakó Csaba a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgató-helyettese, dr. Nagy László a Sárvári Erdészeti Igazgatóság műszaki vezetője és Horváth Iván a Pro Silva Hungaria elnöke koszorút helyezett el Scherg Lőrinc síremlékén. A főerdőmester irányításával zajlott a leromlott, legeltetett állománynak a jelenleg ismert, igen értékes gyertyános-tölgyes állománnyá történő átalakítása. A 130 – 150 éves tölgyek árnyékában meghúzódó síremlék méltó emléke a bajor származású erdész szakembernek és munkásságának; egyben felemelő turisztikai célpont. Az erdő történetével dr. Nagy László ismertette meg a jelenlévőket.

Bakó Csaba vezetésével a korosztályos erdők átalakítása érdekében elvégzett beavatkozások helyszíneit keresték fel a résztvevők. Horváth István kerületvezető erdész a gazdája az értékes állományban végzett erdőgazdálkodási munkálatoknak; immár 20 éve irányítja – az elsősorban lékgazdálkodásra épülő – feladatokat. Szakértelme, lelkiismeretessége nem csupán az elért eredményekben tükröződik, hanem garancia egyúttal a szakszerű folytatásra. A tölgyes és bükkös erdőrészletekben egyaránt kialakulóban van a többkorú állomány; a természetesség növekedése szemmel látható. Némelyik bemutatóhelyen hosszas konzultáció alakult ki mind az eddigi módszerek részleteit, mind a további feladatokat illetően. Az elért eredmények elismerése mellett számos értékes javaslat is elhangzott; igen hasznos tapasztalatokat raktározhatott el a csapat. Az élénk eszmecserének kis túlzással a sötétedés vetett véget, a látottakat még vacsora közben és után is értékelték a résztvevők.A kép eltávolítva.

Bakó Csaba

 

A nagyrendezvény második napján Dénes Károly magán-erdőgazdálkodó, a Pro Silva főtitkára volt a házigazda. Az első helyszín Csehi község külterületén volt, a témakör: fenyves állomány lombosba történő átvezetése folyamatos erdőborítás fenntartása mellett.

Korábban más rendezvények alkalmával Dénes Károly már bemutatta Szemenye községben azt, hogy lomb elegyes feketefenyő erdőrészletben az erdőterv tarvágási előírásával szemben hogyan végezte el az erdő átalakítását. Most erdei fenyő és kisebb elegyarányban feketefenyő dominál az erdőrészletben, de alsó- még inkább cserjeszintben már cser, tölgy és más lombos fafajok is megtalálhatók. A feketefenyő jelentős része már eltávolításra került, az erdei fenyő csak kis mértékben került kitermelésre. A lombelegy egyedszáma növekszik, a felszabadított területeken magassági növekedése is gyorsul. Az átalakítás még évtizedekig tart, a jövőkép egyértelmű. Tekintettel arra, hogy az erdei fenyők között is szép számmal van életerős, jó minőségű példány, ezek között a javafa-válogatást célszerű megkezdeni. A terület egyúttal ragyogó példája volt annak, hogy az észszerűen (maximum 4 m szélességben) kialakított közelítőnyom-hálózat minden ellenkező véleménnyel szemben nem okoz természetességi-védelmi károkat az erdőben; néhány nem erdőgazdálkodó résztvevője a csapatnak csak akkor vette észre ezeket, miután megmutattuk nekik.

A második helyszín Hosszúperesztegen cseres – tölgyes állományban volt. Egy elhanyagolt, 40 év körüli gyertyánnal uralt erdőt vett kezelésbe közel 30 évvel ezelőtt Dénes Karcsi, ahol azonnal a vegyes szerkezetű erdő kialakítása, a folyamatos erdőborítás fenntartása melletti erdőgazdálkodás alkalmazása mellett döntött. Az erdő jelenlegi állapota döntését messzemenően visszaigazolja. A lékekben már kezdi kidugni a fejét az újulat, a kijelölt javafák megsegítése több esetben megtörtént. Felső szintű beavatkozásokkal operált, az állományban a vegyes kor- átmérő- és fafajszerkezet immár látványos; a gyertyán az alsószintben biztosítja az oldalárnyalást. Inhomogén záródású területek, vertikális szintezettség egyaránt potenciálisan biztosítják a természetesség növekedését.

Dénas Károly

 

A két napos rendezvény ezen utolsó állomásán az erdőkép komoly benyomást tett mindenkire. Méltó befejezése volt délután a programnak, amikor Mocz András a MEGOSZ elnöke külön is megköszönte Karcsi munkáját és bejelentette, hogy a MEGOSZ Rimler Pál-díjban részesítette Dénes Károlyt a magán-erdőgazdálkodásban végzett kimagasló munkájáért. A kitüntetés indoklását Szép Tibor olvasta fel.

A rendezvények szervezői általában kellemes és hasznos időtöltést kívánnak a részvevőknek; így történt ez a Nagyrendezvény elindításakor is. A két nap során a résztvevők a jó hangulatot magukkal hozták, tehát kellemben nem volt hiány napközben sem… A látottak, a kialakult diskurzusok, a tapasztalatok átadása, új ismeretek megszerzése pedig rendkívül hasznosak voltak. Mindenki gazdagodott a két nap során; bízunk a szemléletformálás gyakorlati hasznosításában.

Köszönet illeti a közreműködőket: a PSH tagjait, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkavállalóit, a felsorolt személyeket. A gördülékeny bonyolításért, az apró részletek professzionális megoldásáért Dénes Margité az elismerés.

Budapest, 2022. október 27.

Horváth Iván elnök
Pro Silva Hungaria