A PRO SILVA egyik legfontosabb célkitűzése az erdő összes lehetséges értékének megőrzése és növelése, beleértve mind a társadalom számára nyújtott értékeket, mind pedig az erdő belső saját értékeit is. Ennek az értéknek nagyon fontos része az erdei ökoszisztémában jelenlévő életformák és organizmusok teljes spektruma.
Ezek a változatos élőlények és életformák az erdők különböző fejlődési és szukcessziós fázisaihoz kötődnek, beleértve egyebek között a leépülő/pusztulási fázisokat, a nyílt területeket, az álló- és folyóvizeket. Egy erdei ökoszisztémában élő szervezetek sokfélesége az adott terület biodiverzitását tükrözi, s egyben része a szélesebb értelemben vett globális biodiverzitásnak is.

A biodiverzitás a bonyolultabb és primitívebb élőlényeket egyaránt magába foglalja még akkor is, ha azoknak nincs közvetlen hasznuk, kereskedelmi értékük a társadalom számára.
A faji változatosság - mint a globális biodiverzitás része - megőrzése az erdő alapvető funkciójának tekintendő. Ez az a tény, amelyet el kell fogadnunk, tekintet nélkül arra, hogy milyen felismerhető kapcsolatban áll az emberi szükségletekkel.
A faji változatosság megőrzésének - a biodiverzitás belső értékén felül - lényeges szerepe van az erdő emberi társadalom általi használatában is. A faanyag és más erdei termékek hagyományos használata mellett nem szabad elfelejtkeznünk azokról a potenciális termékekről, amelyeknek a jövőben lehet majd piaci értékük.
Fontos megjegyezni azt is, hogy a biodiverzitás megőrzése általában az ökológiai és ökonómiai kockázat csökkentését eredményezi.
A gazdálkodás lehetőségei a biodiverzitás védelmében

Az erdészek a következő megközelítéseket használhatják fel eszközként a természetes biodiverzitás megőrzésére és növelésére:

  • őshonos fafajok használata; ez azért fontos, mert számos állat- és növényfaj lépett kapcsolatba az őshonos fafajokkal az evolúciós fejlődés során;
  • az erdőszerkezet változatosságának növelése, az erdőfelújítás, az erdőnevelés, és a fahasználatok segítségével, térben és időben megfelelően elrendezett élőhelyi sokféleség létrehozásával;
  • a lábon elhalt álló fák és kidőlt törzsek, az odvas fák, az elöregedett egyedek stb. meghagyása a szükséges mennyiségben és eloszlásban;
  • a speciális élőhelyek védelme az erdőkben (vizes élőhelyek, sziklakibúvások, homokbuckák, stb.);
  • a természetellenesen túlnépesedett nagyvadállomány és más, az erdőt nagy területen kizsaroló növényevő populációk sűrűségének szabályozása.

A PRO SILVA elveket követő erdőgazdálkodás általánosan szolgálja a biodiverzitást és különösképpen a faji diverzitást.
Az erdőben a biodiverzitás fenntartásának és megőrzésének a gazdasági célok mellett az erdészeti célrendszer szerves részét kell képeznie.
A biodiverzitás védelmét a középtávú gazdálkodási terveknek kell tartalmazni és elősegíteni.


Ha a TERMÉSZETET, mint vezetőt követjük, sohasem fogunk tévedni.

- C.G. Jung