3. A termelés

A PRO SILVA a fenntartható erdei ökoszisztémákat tekinti az ökonómiai tartamosság alapjának. A társadalom számára a termelés és a védelem egyaránt fontos. A legszélesebb értelemben vett tartamosság, az optimális termelékenység folyamatos fenntartása csak a védelmi funkciók csorbítatlan érvényre jutása mellett lehetséges. Ezért azoknak a termelési stratégiáknak nincs létjogosultsága, amelyek figyelmen kívül hagyják a védelmi rendeltetéseket.

A PRO SILVA kiáll az erdővel való gazdálkodás és az újratermelhető faanyag hasznosítása mellett.

Tekintettel a tartamosság általános alapelveire a termelési funkció lényegesebb kritériumai a következők:

 • a talaj termőképességének fenntartása;
 • az erdei ökoszisztémák és a faanyagtermelés folyamatosságának biztosítása;
 • a természetes anyag- és energiaforgalom fenntartása.

A PRO SILVA e kritériumok teljesülésének biztosítására a következő módszereket ajánlja:

 • a talaj termelékenységének védelme érdekében folyamatos (állandó) erdőborítás fenntartása;
 • a természetes erdődinamikai folyamatok teljes hasznosítása;
 • az állományok értékének növelése készletgondozó használatok (szálalás, nevelővágás) alkalmazásával az állományfejlődés minden szakaszában;
 • a fakészlet optimális szinten tartása;
 • törekvés a növedék és a használat egyensúlyának megteremtésére, minden gazdálkodási egységen belül;
 • az erdő stabilitásának növelése, s ezzel a termelés kockázatának következetes csökkentése a faegyedek és facsoportok stabilizálása révén.
 • Minden egyes faegyed szerepének szem előtt tartása az erdőnevelés és a fahasználat során;
 • a tarvágások és az erdőre káros hatást gyakoroló egyéb módszerek elkerülése;
 • az egyes fák kitermelésének idejét meghatározó előírások (vágásforduló, faállomány vágáskora) mellőzése;
 • az erdőfelújításnak az erdőnevelés szerves részeként való értelmezése;
 • az erdő spontán felújulásának és fejlődésének elősegítése az egyes fák kivágása (szálalás) és a hosszú felújítási időtartamú csoportos szálalóvágás révén, beleértve:
  • természetes újulat és
  • a természetes törzsszámcsökkentés (mortalitás) által nyújtott lehetőségek kihasználását is;
 • olyan fahasználati módszerek alkalmazása, melyek nem károsítják az erdőállományt és a talajt;
 • az erdő szerkezetéhez és jellegéhez illő gépek alkalmazása;
 • az ökoszisztémában idegen anyagok (műtrágya és növény-védőszerek) használatának korlátozása a lehetséges legkisebb mértékre;
 • a vadsűrűség és a vadeltartó képesség egyensúlyának helyreállítása;
 • olyan erdőgazdálkodás folytatása, amely elsősorban az erdőnevelésen és a vágásra érett faegyedek kitermelésén alapul, s amelyet indokolatlanul nem befolyásolhat a felújításra való törekvés.

Ha a TERMÉSZETET, mint vezetőt követjük, sohasem fogunk tévedni.

- C.G. Jung