2. A védelem

A védelmi rendeltetés fontos összetevői a következők:

 • a természetes talajerő és talajszerkezet védelme vagy rekonstrukciója (talajvédelem);
 • a természetes erdőtípusok (társulások) védelme (élőhely védelem);
 • a tipikus és ritka, vagy a veszélyeztetett fajok védelme (fajvédelem);
 • a erózió elleni védelem (erózióvédelem);
 • a víz védelme és tisztítása (vízvédelem);
 • az erdei klíma és a környező tájra gyakorolt hatásának megőrzése, illetve javítása (helyi és regionális klímavédelem);
 • a légköri szén megkötésének fenntartása vagy fokozása (a földi klíma védelme);
 • a levegőminőség védelme illetve javítása (emisszió védelem);
 • a zajártalom elleni védelem (zajvédelem);
 • a látványt zavaró tájsebek elrejtése (látványvédelem).

A védelmi rendeltetés legtöbb összetevője egyben integrált része az erdei ökoszisztémák megőrzésének, attól nem elválaszthatók, és külön sem kezelhetőek.

A védelmi rendeltetés megvalósítása érdekében a PRO SILVA a következő módszereket tekinti alapvetőnek:

 • a folyamatos erdőborítást is magában foglaló holisztikus szemlélet elfogadása.
 • bizonyos biológiai értékmegőrző feladatok megvalósítása a gazdálkodás során, speciális intézkedések révén, mint például a fahasználatoknak, az exóta fafajok alkalmazásának, a műtrágyázásnak, a kitermelési módszereknek, a talajvíz elvezetésének a korlátozása;
 • különböző védettségű erdőterületek regionális hálózatának létrehozása, ami néhány, emberi beavatkozásoktól teljesen megkímélt rezervátumot is tartalmaz;
 • sajátságos stratégiák alkalmazása olyan fizikai védelmi feladatok ellátására, mint az erózió megelőzése, a vízellátás védelme, a látványvédelem, szennyező anyagok lekötése.

Ha a TERMÉSZETET, mint vezetőt követjük, sohasem fogunk tévedni.

- C.G. Jung